Városüzemeltetést támogató feladatkezelő kataszteri rendszer.

Városüzemeltetési kihívások

A városi közterületek, zöldterületek karbantartásával összefüggő feladatok komplex folyamatának sok szereplő általi menedzselése városüzemeltetői és kivitelezői oldalról is jelentős adminisztrációs terhet jelent. A kialakult többéves analóg munkaszervezési gyakorlat és az információ-technológiai újítások nyújtotta lehetőségek összemosódása révén számos eltérő csatornán történhet a feladatok szervezése, ellenőrzése, a munkavégzés jóváhagyása és igazolása. A kapcsolódó információk feldolgozása, egységesítése, adminisztrálása jellemzően több, egymáshoz csak részben kapcsolódó rendszerben történik.

Megoldás

Az eKÖZIG Zrt. által fejlesztett városüzemeltetési feladatkezelő és zöldterületi kataszteri rendszer megoldást kínál a fent bemutatott kihívásokra, melyekkel nap, mint nap szembesülnek a települések.

Célok
A rendszer legfontosabb célja az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a feladatkiosztás, munkavégzési és jóváhagyási folyamatok szabványos és ellenőrzött keretek közé helyezése egy bárhonnan elérhető web alapú célalkalmazás segítségével. További cél a feladatvégzés pontos helyére vonatkozó információk térképen történő jelölése, majd későbbi térinformatikai kezelése.

Rendszer használatával elért eredmények

Az eKÖZIG Zrt. fejlesztése nyomán létrejött workflow alapú informatikai rendszer a városüzemeltetési, zöldterületi feladatkezeléssel összefüggő munkafolyamatok menedzseléséhez hierarchikus jogosultsági rendszert, állandó elérésű, web alapú, ergonomikusan kezelhető, egységes reszponzív felületet biztosít, mely ellenőrzött adatbevitelt és visszakövethető munkavégzést tesz lehetővé. Használatával növekedhet az ügyintézői munkavégzés hatékonysága a munkafolyamatok automatizálásával, a dinamikusan testreszabható nézetekben elérhető nyilvántartás alkalmazásával, az egyes feladatokhoz kapcsolódó kommunikáció szabványosításával és a munkavégzések státuszjelzéseivel. Az egyes objektumok nyilvántartásával és életciklusuk naprakész követésével megvalósuló valós idejű monitoring és a lehetőségekhez mérten papírmentes, digitális ügymenet által elérhető e-ügyintézés tovább növeli a rendszer hasznosságát, értékét.

A döntési folyamatok korszerűbbé válhatnak, összességében javulhat a munkafolyamatok átláthatósága, erősödhet az adatkezelési és üzletmenet biztonság, mindezek nyomán a kommunikáció egységes, az információ-áramlás pedig gyorsabb lesz, a reakcióidők csökkennek, és mindez a pénzügyi/költségvetési folyamatok támogatásával történik.

A rendszer adatmodellje tartalmazza valamennyi, az üzleti és üzemeltetési szempontok szerint történő elemzéshez, riportoláshoz, elszámoláshoz szükséges adatot, biztosítja az ezekhez szükséges összefüggések létrehozhatóságát.

Az egyedi komplex szűrőrendszerrel gyors kimutatásokat, vezetői riportokat, státuszokat lehet lekérdezni, ezáltal átláthatóan – akár térképes vizualizáció segítségével is – megtekinthetők egy adott időszakra vonatkozó munkafolyamatok. A szabadtéri és zöldterületi elemek kataszterével kiegészülve megvalósulhat a terepi objektumok nyilvántartásán túl azok életciklusának naprakész kezelése, de akár valós idejű monitoringja is. A rendszer rugalmas kialakítása és ezáltal a benne rejlő továbbfejlesztési lehetőségek – pl. közlekedési, városgazdálkodási területekre történő kiterjesztés – révén egy teljes körű városüzemeltetési keretrendszer első elemének tekinthető.

  • android_alkalmazas.jpg
  • android_alkalmazas_2.jpg
  • feladatok_naptar.jpg
  • feladatok_tabla.jpg
  • feladatok_terkep.jpg
Analóg ügyintézésE-Ügyintézés