Cégünk 2024 februárjában meglévő együttműködését mélyítette tovább, egy partnerségi megállapodás keretében a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának (DE TTK) Földtudományi Intézetével.

A partnerségi megállapodás ünnepélyes keretek között a DE Főépületének Karácsony Sándor termében került aláírásra 4 partner részvételével (úgymint: eKÖZIG Zrt., Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, GeoLayer Kft., RoaData Consulting Kft.). A Debreceni Egyetem részéről, Kun Ferenc, a TTK dékánja mellett Szabó Szilárd, a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék vezetője, a Földtudományi Intézet igazgatója vett részt az eseményen, míg cégünket Pázmányi Sándor és Pajna Sándor képviselte.

A megállapodások aláírása előtt a résztvevők rövid felszólalások keretében részletezték, hogy számukra mit is jelent ez a partnerség.

A dékán többek között kiemelte, a TTK nem egyszerűen egy képzőhely, hanem a kutatás-fejlesztés és innováció egyik nagyon fontos regionális központja, jelentős humánerőforrással és infrastruktúrával, amit az iparfejlesztés szolgálatába tudnak állítani, emellett leszögezte remélik, újabb lehetőségek nyílnak meg a kapcsolatok elmélyítésére.

Szabó Szilárd arra mutatott rá, hogy napjainkban a földtudomány nincs az érdeklődés középpontjában, ugyanakkor ez a tudás az élet számos területén elengedhetetlen. A geoinformatika és a hozzá kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenységek hamar megteremtették a kapcsolatot az intézet és a munkaerőpiac között. A cél, hogy a hallgatók hozzájussanak a legmodernebb technológiákhoz, valamint olyan tudással rendelkezzenek, ami a munkaerőpiaci igény és közvetlenül az ipari partnerek oldaláról fogalmazódik meg. Ehhez az első lépcső az, hogy az intézet szoros kapcsolatot alakítson ki az ipari partnerekkel és közvetlenül lássák a megfogalmazódó feladatokat a kutatás-fejlesztés, valamint az oktatás oldaláról. Ezirányú elkötelezettségük bizonyítéka, hogy az együttműködéseket hivatalos szintre emelik.

Pázmányi Sándor elmondta, elkötelezettek az innováció és a tudás megosztása mellett, amit az egyetemi szférával való szoros együttműködés is tükröz. A Debreceni Egyetemmel közösen végzett kutatás-fejlesztési projektek és a közös képzési programok lehetőséget teremthetnek a legújabb technológiai trendek alkalmazására és a következő generáció szakembereinek gyakorlati tapasztalatokkal való ellátására – fogalmazott.

Ez a partnerség nemcsak, hogy elősegíti a hallgatók valós piaci körülmények közötti tanulását, hanem az eKÖZIG Zrt. számára is értékes, hiszen hozzáférést biztosít friss kutatási eredményekhez és innovatív ötletekhez, amelyeket a cég saját fejlesztéseibe integrálhat. Emellett a közös projektek lehetőséget biztosítanak a vállalat számára, hogy közvetlenül befolyásolja a szakemberek jövőbeli generációjának képzését, biztosítva ezzel, hogy az új munkaerő már a legkorszerűbb technológiák ismeretével és gyakorlati tapasztalattal lépjen a munkaerőpiacra.

Az eKÖZIG Zrt. így nemcsak a saját sikerességét, hanem a helyi közösség és a szélesebb informatikai iparág fejlődését is elősegíti, hozzájárulva a tudományos és technológiai innovációhoz, valamint a jövő informatikai szakembereinek képzéséhez.

  • 20240214-02-007-DE-BS.png
  • 20240214-02-051-DE-BS.png
  • 20240214-02-018-DE-BS.png
  • 20240214-02-037-DE-BS.png
  • 20240214-02-038-DE-BS.png
  • 20240214-02-040-DE-BS.png
  • 20240214-02-045-DE-BS.png
  • 20240214-02-049-DE-BS.png
  • 20240214-02-016-DE-BS.png