Térinformatikai körzetesítő

Napjainkban minden korábbinál nagyobb információözön zúdul ránk. Az információk értékelése egyre nagyobb feladatot jelent a közigazgatás számára is. A megnövekedett információ elemzése, feldolgozása szinte megoldhatatlan feladatot jelent, amennyiben azt egyszerű szövegben leírva látjuk, használjuk. Jelentősen egyszerűbb a dolgunk, ugyanezt táblázati formában különböző prioritások mentén rendezve kezelni. Érdemi előrelépést a térinformatikai elemzések jelentenek, hiszen legtöbb esetben elég néhány pillantás ahhoz, hogy láthatóvá váljanak a ma kétségkívül meglévő egyenlőtlenségek, aránytalanságok.

Az eKÖZIG Zrt. által kifejlesztett, térinformatikai eszközökkel támogatott körzetesítő rendszer a különböző választási körzeteket, szavazóköröket kezeli.

Egy átsorolásnál a felhasználó feladata azon területek (és ennek következményeként az ott található lakott címek) kijelölése, amiket át kíván sorolni más körzetbe. A terület kijelölésénél több eszköz is rendelkezésére áll, a hagyományos kör vagy téglalap alakú kijelölésektől kezdve a „szabad kézzel” megrajzolt poligonig. A kijelölés elvégzése után egy kattintással elvégezhető az adott terület lakosainak összeszámlálása.

Első lépésként a felhasználó kijelöli a kívánt átsorolandó területet valamelyik eszközzel. Ellenőrizheti, hogy valóban annyi lakos található az érintett címeken, ahánynak az átsorolására szükség van. Megadja az új választókör számát. Közben egy automatikusan megjelenő táblázatban követheti, hogy az átsorolás milyen változásokat okoz a körzetek lakosszámában. Szükség esetén teljesen új szavazókör vagy választókerület is létrehozható.

Lehetőség van különböző keresésekre (postai cím szerint), mely után a rendszer kiírja a talált cím körzetadatait is: melyik szavazókörben és melyik egyéni választókerületben található.

Az elkészült állományok menthetőek, később ezek bármikor visszatölthetők a rendszerbe, mely így különböző változatok kezelésére is alkalmas. Az alkalmazás az aktuális állapotok alapján körzetesítési címlistát tud készíteni: megjelenítésre kerül minden egyes cím, csoportosított felsorolásban szavazókörök vagy választókerületek szerint. Az output megfelelő arra is, hogy más körzetesítési rendszerben az adatok könnyen rögzíthetőek legyenek, ugyanis a lista hagyományos módszerekkel a vágólapra helyezhető és külső alkalmazásokba pl. Office (Word, Excel) könnyen beilleszthető.

A térinformatikai alkalmazás egyéb célokra is használható, egyrészt a térképi adatok lekérdezésében, akár távolság- vagy területmérésre, akár pufferterületek képzésére. Másrészt a választási területeken kívül alkalmazható egyéb (óvodai, iskolai, orvosi, parkolási, stb.) körzetek kezelésére is.

A rendszer kiegészül egy internetes lekérdező felülettel is, mely lényegében egy címkereső. A keresett utcanév kezdőbetűjét kiválasztva egy listában felsorolásra kerül az összes lakott cím ezzel a kezdőbetűvel. A felhasználó ebből kiválaszthatja a keresett címet.

A program az adatbázis alapján megmutatja a lakcímre aktuálisan érvényes szavazókör és választókerület számát, a szavazóhelyiség pontos címét és egy áttekintő térképrészletet az adott szavazókörről (vagy pl. orvosi körzetek esetén a rendelési időt, stb.).