ÁNYK NYOMTATVÁNY-TERVEZÉS

Az elektronikus ügyintézésről:

Az elektronikus ügyintézést kizárólag törvény teheti kötelezővé, törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály csak a lehetőségét teremtheti meg az elektronikus ügyintézésnek.

 

Kötelező az elektronikus ügyintézés például az alábbi területeken:

  • adóbevallásnál bizonyos esetekben (központi adók, meghatározott adóalanyoknál)
  • építéshatósági ügyeknél (ÉTDR),
  • üzletek adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésénél,
  • Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz tartozó kérelmek, engedélyek esetében.

Minden más esetben önkormányzati rendelet teheti lehetővé, de kötelezettségként nem írhatja elő.

 

Az elektronikus ügyintézés formái az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése szerint:

Ahol az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított és az adott kapcsolattartási mód alkalmazását a hatóság biztosítja, az ügyfél eltérő tartalmú ügyintézési rendelkezése hiányában elektronikus kapcsolattartás keretében beadványát benyújthatja

a) biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,

b) a jogszabályban meghatározott körben a külön jogszabály szerinti ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében,

c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel elektronikus levelezés útján,

d) a hatóság által biztosított internetes felületen történő dokumentumfeltöltés útján, vagy

e) az ügyfél ügyintézési rendelkezésében lehetővé tett további kapcsolattartási módok alkalmazásával.”

 

Az ÁNYK nyomtatvány előnyei:

·         Dinamikus, interaktív.


A kötelezően kitöltendő mezők kihagyása esetén azonnal ügyfélbarát stílusban hibaüzenetet küld.


Az alapadatok megadása után a hozzájuk tartozó számított mezőket kitölti.A  kitöltött  mező  az  értéke  alapján tilt vagy engedélyez oldalakat


Dinamikus lapok esetén az alapadatokat másolja, sorszámokat generál.


Helyi iparűzési adóbevallás informatizálása

Az adózó egy dinamikusan ellenőrzött, számolást segítő, interaktív segítséget nyújtó űrlapot tölt ki, amelynek tartalma automatikusan egy oldal aljára helyezett, bélyegnyi méretű, kétdimenziós vonalkódban kerül tárolásra. Ezt követően az ügyintéző a kinyomtatott űrlapon található vonalkódot egy megfelelő kódleolvasóval beolvassa az ÖNKADÓ programba, ezáltal automatikusan rendelkezésre állnak a szükséges adatok. Ezen technikai megoldás továbbfejlesztése alapján a hatósági ügyintézés területén is számottevő lépések történtek, hiszen azok elektronikus támogatásában a kétdimenziós vonalkódok bevezetése kiemelkedő jelentőséggel bír.

Megrendelőinkkel folyamatosan együttműködve látjuk el a feladatainkat. A Polgármesteri Hivatal elküldi a törvény, jogszabály, helyi rendelet módosítása miatt keletkezett változásokat, illetve egyedi igényeit az eKÖZIG Zrt. részére az ÁNYK nyomtatványok aktualizálása céljából.

MINTA nyomtatványok megtekinthetők az alábbi helyen