A SZOCINFO rendszer

A SZOCINFO Szociális Információs Rendszer lefedi a szociális igazgatás szerteágazó és bonyolult területét a szociális törvény, a kapcsolódó szabályozók és a helyi rendeleteknek megfelelően.

A rendszerrel nyomon követhető az ügyirat elintézésének menete a kérelem beadásától a döntések előkészítésén, döntések átvezetésén keresztül az ellátás utalásáig, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások, statisztikák, kimutatások elkészítéséig. A kérelmezőt a vele együtt élőkkel egy háztartásba soroljuk. Személyenként három cím megadására van lehetőség. A jövedelem és vagyon adatok személyekhez történő rendelésével a háztartások összetételének megváltozásakor az egy főre jutó jövedelem számítása automatikusan történik. A személyek keresése több szempont szerint lehetséges: azonosító, név, születési dátum, TAJ szám, cím, határozatszám az aktuális, valamint az archív adatállományban.

A döntések előkészítéséhez az ügyintézői munkát támogatja a rendszer azzal, hogy az ellátások felvitelekor a kérelmező jövedelmi helyzetét figyelembe véve javaslatot ad a jogosultságra, a megítélhető összegre vonatkozóan. A segélyfajták paraméterezésével beállítható, hogy a program az egyes adatmezőkbe milyen értéket kínáljon fel a rögzítés során, a különböző segélyeknél milyen jövedelemforrásokat kell figyelembe venni az egy főre jutó jövedelem számításához. Az adatok berögzítése nagyrészt kódkatalógusból való kiválasztással, valamint a felkínált adattartalom elfogadásával történik. A javasolt adattartalmat a felhasználó vagy elfogadja, vagy módosíthatja.
Az ellátáshoz rögzítés során megtekinthető az általános jogosultsági feltételrendszer, külön kiemelve, hogy az adott ügyfélre vonatkozóan melyik intervallumot kell alkalmazni. A határozatok berögzítésével egyidejűleg a döntési környezet is letárolásra kerül, amely a későbbiekben is információt ad a döntés körülményeiről: az egy főre eső jövedelemről, a háztartásban figyelembe vett személyek számáról, aktuális öregségi nyugdíjminimum összegéről, stb.

A rendszer mind a döntésre váró, mind a döntés utáni állapotú határozatokat tartalmazza. A döntéshozó számára előterjesztési lista kérhető. Azokról a határozatokról, melyekről a döntés megszületett, lehetőség van utalást készíteni. Szigorúan szabályozva van, hogy utalásra csak az ellenőrzés megtörténtének bejegyzése után kerülhet sor.
A rendszer támogatja a készpénzes kifizetést, illetve a postai és egyéb közmű részére az adattovábbítást, OTP vagy Raiffeisen bankterminálon keresztüli folyószámlára utalást. Az utaláshoz egyszerű és részletes utalólista is kérhető, melyek adattartalmát a felhasználó a rendelkezésre álló adattartalom bejelölésével változtathatja.

A program kezeli a visszaérkezett pénzeket. Ennek megfelelően a regisztrált visszaérkezett pénzösszegek újbóli kiutalására is lehetőség van. A vezetés számára pénzügyi összesítő táblázat készíthető megadott időszakra vonatkozóan a tervezett és kifizetett összegek megjelenítésével.
A rendszerhez az általánosan elterjedt szövegszerkesztő programokkal kompatibilis határozatminta szerkesztő tartozik. Használata során mintegy 250 féle adat, adatcsoport beemelése válik lehetővé a határozatba. Az adatrögzítés során a meghatározott jellemzők szerint a program automatikusan iratmintát rendel hozzá a határozathoz. Megjelenítésre kerülnek továbbá a még választható iratminták.

A rendszer biztosítja a külső szervek felé történő adatszolgáltatáshoz a megfelelő adatállományt (KSH, OEP, TEP/REP). Rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, mely engedélyezi az Egységes Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis interfészhez való közvetlen csatlakozást. Az aktív korúak támogatásával kapcsolatosan a rendszer felkészült mind az on-line, mind az off-line módon való adattovábbítás biztosítására.

A SZOCINFO rendszerben lehetőség van az évváltási tevékenységet megelőzően előzetes ellenőrző lista készítésére, mely a felhasználók számára segítséget nyújt a következő évi utalások ellenőrzéséhez. A nyilvántartott adatok a törvényben előírt elévülési idő elteltével a rendszerből törölhetők.

A SZOCINFO rendszerhez való hozzáférés csak felhasználói jelszóval lehetséges, az adatok letárolásakor a módosítást végző felhasználó azonosítója és a változtatás dátuma is letárolásra kerül. A rendszerhez egyidejűleg több felhasználó is kapcsolódhat. A rendszer mind SQL Server, mind ORACLE Server adatbáziskezelővel működik.