Precíziós mezőgazdaság? Megoldást keres a magas minőségű agrotechnikai folyamatok lebonyolításához? Mi tudjuk a választ! Az eKözig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. és a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC) együttműködésével létrehozott eAGRO rendszer ideális segítséget nyújt a precíziós növénytermesztésben, öntözésben, növényvédelemben. A növénytermesztés a gazdaság egyik leginkább időjárás-függő területe az egész világon. Célunk az, hogy a kitettségből fakadó hátrányokat minimalizáljuk. Szaktanácsadás, illetve az azt megalapozó mérés-adatgyűjtés, információszolgáltatás magas színvonalon!


Magyarország mezőgazdasági termelése Európában kiemelt jelentőségű. Különösen a talajok minősége, az évtizedek óta alacsony kemikália-használat, a termelt nyersanyagok élvezeti értéke, az évszázados tradíciók, a kialakult szellemi potenciál, valamint a központi elhelyezkedés (ideértve a keleti piacok közelségét) különleges előnyt és értéket képvisel. A magyar mezőgazdaság és azon belül a növénytermesztés egyik kitörési pontja a minőségorientáltöntözéses gazdálkodás. Az öntözés a termesztés biztonságának növelésében a legfontosabb termesztéstechnológiai eszköz. A hatékony növénytermesztés feltétele a környezetkímélő és hatékony növénytermesztési technológiák alkalmazása, az agrárkörnyezet folyamatos vizsgálata, a kedvezőtlen hatások (aszály, belvíz stb) előrejelzése. Fontos feladat az IT eredmények beépítése a farm menedzsment, integrátori döntéshozatalba, valamint a szaktanácsadásba.

A követelmények teljesítése új termesztéstechnológiák fejlesztését, gyakorlati adaptációját feltételezi, melyek használata nem nélkülözheti a termelési technológia színvonalával harmonizáló információs és kommunikációs technológiák integrálását. Az AGTC koordinálásával kiépült egy környezetkímélő és hatékony agrotechnikai beavatkozásokat megalapozó térinformatikai szaktanácsadási információs rendszer. A rendszer alkalmas a termőhelyi viszonyok és a termés részletes, tábla léptékű vizsgálatára, az agroökológiai és a termesztéstechnológiai paraméterek térbeli-időbeli elemzésére, hatékony segítséget nyújt az előrejelzésben és termesztés optimalizálásában. Az eredmények közvetlenül mintegy 300.000, közvetve 1.500.000 hektáron hasznosulnak.


Az alkalmazás legfontosabb funkciói:

  • Az egyes, kihelyezett mérőállomások pozícióiban meglévő mérési és előrejelzési pontosság – távérzékelt adatok bevonásával – térbeli kiterjesztésével a teljes mezőgazdasági terület előrejelzése megoldható.
  • Az egyes növénykultúrák növényi fejlődésének, növekedésének szimulációja a rendszer részét képezi.
  • Valamennyi, mért és származtatott adat megjelenítését, elemzését biztosítja a rendszer. A megjelenítés módja és a megjelenített adatok köre felhasználó, földrajzi hely függvényében testreszabható.
  • A rendszer legfontosabb célja az öntözés, mint meghatározó termesztéstechnológiai beavatkozás tervezését támogató modul tudományos alapú alkalmazása, eltérő termőhelyi adaptációja.

Mi az az eAgro alkalmazás?

Az eAGRO egy környezetkímélő és hatékony agrotechnikai beavatkozásokat megalapozó térinformatikai szaktanácsadási információs rendszer, mely mérésekkel, ellenőrzött matematikai képletekkel és tudásbázissal megalapozott, konkrét helyre vonatkozó adatokkal szolgál. A rendszer alkalmas a termőhelyi viszonyok és a termés részletes, tábla léptékű vizsgálatára, az agroökológiai és a termesztéstechnológiai paraméterek térbeli-időbeli elemzésére, hatékony segítséget nyújt az előrejelzésbenés termesztés optimalizálásában. Tudástranszfer és gyakorlat adaptálása a növényvédelemi előrejelzésben. Az alkalmazott algoritmusok alap-paraméterei a felhasználói visszacsatolások alapján pontosíthatók, kutatások és területi specifikumok szinergiája valósul meg.

Miért válassza az eAgro alkalmazás?

Kiváló segítséget nyújt, idő– és költséghatékony módon:

  • Növényvédelmi előrejelzések térképi, karakteres, grafikus megjelenítése. A felhasználókat személyre szabott, a földrajzi helyet, termelt növénykultúrát figyelembe vevő információval támogatjuk. Az információ a legváltozatosabb IT eszközökkel jeleníthető meg azonos tartalommal. (PC, smartphone, mobilphone).
  • Az egyes adatokban bekövetkezett változásokról, határérték átlépése esetén a felhasználók automatikusan értesülnek.
  • Adott növénykultúra azonos károsítójára/kórokozójára értelmezett algoritmusok komparatív elemzése, megjelenítése a fejlesztett IT rendszerben. Fontos a térbeli visszacsatolások alapján a modellezett folyamatok minőségbiztosítása.
  • Ezáltal a növénytermesztési folyamat szaktanácsadással, illetve az azt alátámasztó információkkal történő támogatása egyszerűen, azonnal megoldható!

Hogyan juthat hozzá az eAgro alkalmazáshoz?

Elérhetőségeinken keresse az eKözig több évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársait, készséggel állunk rendelkezésére! További információért forduljon hozzánk bizalommal!